lcp

Preču atgriešanas noteikumi

1. Pircējs (lietotājs) ir tiesīgs atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, nenorādot atteikšanās iemeslu, par to nosūtot ziņojumu Pārdevējam uz sadaļā ”Kontakti” norādīto e-pasta adresi, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces saņemšanas brīža.

2. Ja Pircējs ir atteicies no pirkšanas – pārdošanas līguma, pamatojoties uz iepriekš minēto punktu (preces atgriešanas iemesls nav norādīts), preces atpakaļsūtīšanas izmaksas sedz Pircējs.

3.Ja piegādātā prece neatbilst kvalitātes prasībām, Pircējam ir jāgriežas tuvākajā SIA „Plastena“ veikalā (skat. Mūsu veikali) vai arī jāsazinās ar Pārdevēju, rakstot uz sadaļā Kontakti norādīto e-pastu, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces saņemšanas brīža.

4. Ja Pircējs ir atteicies no pirkšanas – pārdošanas līguma, pamatojoties uz to, ka no Pārdevēja saņemtā prece ir nekvalitatīva, Pārdevējs kompensē Pircējam preces atpakaļsūtīšanas izmaksas.

5. Ja Pircējam tika pārdota nekvalitatīva prece, kuras trūkumus Pārdevējs nav atrunājis, Pircējs no Pārdevēja ir tiesīgs: 

5.1. pieprasīt preces apmaiņu pret kvalitatīvu tādu pašu preci; 

5.2 pieprasīt attiecīgu pirkuma cenas samazināšanu;

5.3. pieprasīt preces trūkumu novēršanu saprātīgā laikā;

5.4. pieprasīt izdevumu segšanu, ja Pārdevējs saprātīgā laikā nav novērsis preces trūkumus un Pircējs preces defektus novērsis ar saviem vai trešās personas spēkiem;

5.5. vienpusēji pārtraukt pirkšanas – pārdošanas līgumu un pieprasīt atgriezt par preci samaksāto naudu. 

6. Pircējs (lietotājs) nevar atteikties no e-veikalā noslēgtā pirkšanas – pārdošanas līguma, ja līgums tika slēgts par:

6.1. iepakotām precēm vai to komplektiem, kuras tika izpakotas pēc saņemšanas;

6.2. precēm, kurām ir acīmredzamas lietošanas pazīmes vai redzami ārēji bojājumi;

6.3. precēm, kuras tika izgatavotas saskaņā ar īpašiem Pircēja norādījumiem un kuras ir konkrēti piemērotas attiecīgā Pircēja personiskajām vajadzībām;

6.4. precēm ar ļoti īsu derīguma termiņu.

7. Ja tiek atgriezta tikai daļa no precēm, atpakaļsūtīšanas izmaksas netiek kompensētas.

8. Atgriežot preces, Pircējam ir jāievēro sekojošie nosacījumi:

8.1. atgriežamajai precei ir jābūt oriģinālajā, kārtīgā iepakojumā;

8.2. precei ir jābūt nesabojātai;

8.3. precei ir jābūt nelietotai, nezaudējušai savu sākotnējo izskatu (nebojātas etiķetes, nenoņemtas aizsargplēves, nesaskrāpēta virsma), (šis punkts netiek attiecināts uz gadījumiem, kad tiek atgriezta nekvalitatīva prece);

8.4. atgriežamajai precei ir jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā to saņēmis Pircējs;

8.5. atgriežot preci, kopā ir jāiesniedz PVN faktūrrēķins, kuru Pircējs saņēma kopā ar sūtījumu, vai cits, preces iegādi - pārdošanu apstiprinošs dokuments, tāpat arī aizpildīta un parakstīta veidlapa par atteikšanos no pirkšanas – pārdošanas līguma.

ATTEIKUMA VEIDLAPA ATRODAMA ŠEIT

9. Kad Pārdevējs ir saņēmis atgriežamo preci un novērtējis tās kvalitāti, 14 (četrpadsmit ) dienu laikā no veidlapas par atteikšanos no pirkšanas - pārdošanas līguma saņemšanas dienas Pircējam tiek atgriezta preces cenas un atpakaļsūtīšanas izmaksu summa. Gadījumā, ja Pārdevējs pierāda, ka preces trūkumi ir radušies tādēļ, ka Pircējs nav ievērojis preces uzglabāšanas vai lietošanas noteikumus, prece netiek mainīta, netiek veikta bezmaksas trūkumu labošana un nauda netiek atgriezta.

10.Nauda par atgrieztajām precēm tiek pārskaitīta tikai uz Pircēja bankas kontu.

11. Pārdevējs ir tiesīgs nepieņemt no Pircēja atgriežamās preces, ja Pircējs neievēro šajos noteikumos atrunāto preču atgriešanas kārtību.

Preču grozs

Reģistrēties

Izveidot jaunu kontu

Jums jau ir konts?
Pieslēdzieties! vai Aizmirsāt paroli?